DANISH VERSION OF THE 13th PRAYER OF HOLeISM BY MY FATHER 2011

 

Free translation into Danish by Christian Holzapfel:

 

Tom de Toys, 24.+28.1.2009

 

13. HULEBøN OG HULETANKER

ingen tilfredshed
tilfældigvis ufødt
ingen død ingen garanti ingen
tid til at vokse ind i skuepladsen ingen bund
ingen grund ingen årstid til flugt
ingen blomster ingen kraft ingen sjæl der
ku´ være frygtsom og intet hulrum
der ku´ blive spurgt hvorfor den gamle
blomsterpotte er tom
og ingensteds et bed hvor man kunne
sove hen over roser
ingen flyvende flod ingen flop
ingen floppy jockey ja ingen spøg
vågner intet krigsråb til at dø i OFF og intet skrig
intet tilfældigt bedrag ingen udvej
hvor man kunne tude hos skinhellige helte
der tilgiver forbrydelser
intet følge af efterfølgende følge ingen
længsel kun ubetydelighed uden forelskelse
at sidde på en bænk uden mål
ingen klokke at ringe ingen sang at synge
ingen englevinger hverken
fred eller krig
ingen tilbedelse
og hverken love eller rumskibe
hverken hast eller urtider uden afslappelse
under ingen bruse som kryber op under
dine nerver som verdensvisdom der
bøjer universet uendeligt til uverden uden
magt er der ingen verdensmagt ingen rekord
og slet intet spil ingen
lyst til at forblive
ingen lektioner at uddele på baner der ikke kan
nås uden tilknytning til den kosmiske strand
ingen drukner i det tunge vand for ikke at
spilde brakvand for at læse viserens tegn
ingen kærlighed ingen bøn intet abeartigt stykke
ingen pæn fred at klistre sammen for at
samle fred nej nej nej ikke tid til
intet kompliment der sku´ stammes at du er
downloaded på jorden forbundet med jorden
fordi vi ikke deler spor af håb med hinanden er vi
til sidst på enden af vort reb er vi oplyst
er vi indviklet og fanget
vi ved om denne fjollede strøm af halvgammel
bevisthed men ingen ungdomskilde
ingen gnistrende hemmeligheder på den
sikre side af en lysning
på den anden side af lyskraften intet budskab
at skrive ned hverken tete a tete eller
hånd i hånd intet hul til at holde linien
at trække en grænse mellem linierne


 

Tom de Toys, 24.+28.1.2009

SUPERFLUOUS HOLeIDAY BEAT
(MADe PeACE BY THE PIECE)
[13.PRAYER OF TRANSRELIOUS HOLeISM]

no accident
by accident no birth
no death no guarantee
no time to grow into the show
no ground no reason no season to flee
no flower no power no soul to be shy and no
hole to ask why this old flowerpot is empty and
no flower-beds nowhere to sleep away over roses
no flow to fly no flop no disc no floppy jockey yes no joke
awoke no superwhoops to die OFF...LINE and out no shout
no shit by the way no way out of the way to cry for
hollow holiness for heroes to excuse the crime
no following to follow the following no
longing no belonging no beloved
no bench to sit no goal to hit
no bell to ring no song to
sing no angel wing no
Peace no War
no worship
and no
law
no
starship
and no rush
no hour but no hush
no shower gets on down
your nerves no worldwide wisdom
curves the never-ending universe no world
no power no world power no world record and no
game to play no run away no fun to stay no lessions
to teach about no level to reach no links to link at
the cosmic beach no drowning of no waters to
waste no wasteland to watch no watch to
wait no Love no Hate no artless piece no
arty peace to piece together peace to-

gether no no no no moment for no
compliment is left to say you are
DOWNLOADED down-to-earth
down right because we
share no ray of hope
we are at the end of
our rope we are
enlightened we
are engaged
we are
that
stupid
STREAM of
middle-aged
consciousness
but no new age
no secrets in a flash
of lightning no security
beyond the light no letters
to write no head to head no
hand to hand no hole to hold the
line to drop a line between the lines


ALL MY ENGLISH POEMS ARE PUBLISHED IN THE BOOK "THE VERY MOMENT" @ www.Poem2go.de

Alle Buchpublikationen seit 2014 hrsg. vom G&GN im BoD-Verlag BEI DEINEM BUCHHÄNDLER UM DIE ECKE & Amazon erhältlich: NEUROGERMANISTIK.de / 2023: Aktuellstes Projekt: Buchreihe "UNIFORM UND  UNIVERSUM" Teil 2 als FRIEDHOFSFAHRER.de

30-jähriges Jubiläum 2023 des Slampoems:

40-jähriges Jubiläum 2023 meiner Malerei:

LIVE & CLOSE:

2023 - Tagebuch-Reihe als Friedhofsfahrer.de & Fahrgastbegleiter.de:

Multimedia-Buch 2021: "RU[H]R RÄTSEL"

Als Gastautor der LDL (Liga der Leeren) mit Essays über spirituelle Demenz und die sog. SPIRI-PSYCHOSE

G&GN-INSTITUT - Das

Institut für Ganz & GarNix

seit 1998 online und seit 16.2.2011 zu Gast bei: